Thema

De logistieke bewegingen op stedelijke schaal nemen toe. Hoewel betere dienstverlening het resultaat is, heeft een toename in logistiek een grote maatschappelijke impact. Het Delta Innovation Team presenteert een oplossing die de stad weer leefbaar, duurzaam en veilig maakt.

Met name de last mile van bezorgingen aan huis is inefficiƫnt. Maar liefst 35% van de afleverpogingen mislukt, waardoor een groot deel van bezorgbussen en overlast overbodig is. De vraag naar pakketbezorging neemt alleen maar toe en in combinatie met verdichting van de steden zal ook de overlast toenemen. De doelstelling is om 100% first time right bezorgingen te realiseren. Een groot deel van de negatieve effecten van logistieke bewegingen, denk aan onrust, onveiligheid en schadelijke stoffen, wordt hierdoor verminderd.

Om deze doelstelling te bereiken wordt de consument centraal gezet. Dit in combinatie met het realiseren van een integrale ketenbenadering, in plaats van individuele optimalisatie zoals dat in de huidige logistiek gebeurt. Daarvoor is het noodzakelijk cruciale gegevens van consumenten, retailers en vervoerders uit te wisselen in een datadeelplatform. De werking daarvan is gebaseerd op reeds bestaande technologie maar wordt gecontroleerd en gereguleerd volgens de richtlijnen van het Common Information Space.

Wij werken aan de Sustainable Development Goals

Opdracht & Status

  • Opdracht

    De opdrachtgever was gemeente Zoetermeer met cofinanciering vanuit de Provincie Zuid-Holland en een in-kind bijdrage vanuit FYNLY. Het project is de aanleiding voor het Programma Stadslogistiek.

  • Status

    De Design fase is afgerond heeft o.a. geleid tot een ontwerp voor ben-r en de conceptualisering van een Common Information Space. De Common Information Space is in oprichting en er wordt gezocht naar prototype funding om ben-r verder te ontwikkelen.

  • Financiering

    Het DIT Design Doorbraak in Stadslogistiek is grotendeels door de gemeente Zoetermeer gefinancierd met co-financiering van de Provincie Zuid-Holland.

Publicaties

Team

Daan de Wit

Teamleider

Eva van Genuchten

Strategisch Ontwerper

Yasmine Bal

Logistiek ontwerper

Laura van Mil

Businesscase ontwerper

Nerine Usman

IT ontwerper

Peter Tjia

Coach

Opdrachtgevers & Partners