Thema

De logistieke bewegingen in en om de stad nemen de afgelopen jaren razendsnel toe. En het zijn niet alleen de pakketdiensten en bezorgers van boodschappen, maaltijden en medicijnen die door de stad rijden. Ook de toenemende behoefte aan nieuwe woon/werkruimte en onderhoud aan bestaande gebouwen zorgt voor een sterke groei van logistieke bewegingen door de stad.

Hoewel deze trend bijdraagt aan gemak en welvaart voor de bewoners ontstaat ook veel overlast. Denk hierbij aan: permanente onrust en overlast in de wijk, het blokkeren van de doorgaande route, onveilige verkeerssituaties, toenemende uitstoot, geluidsoverlast, etc. Toenemende verstedelijking, verdichting van bestaande wijken en verdere groei van online-diensten zullen deze problematiek alleen maar verder doen toenemen. De bestaande oplossingen voor de bovenstaande probleemstelling zijn nog beperkt: verschillende bedrijven werken aan het optimaliseren van hun eigen transportstromen maar de echte oplossing zit in een gezamenlijke en aanpak.

De Provincies Utrecht en Zuid-Holland pakken deze handschoen gezamenlijk op en organiseren samen met FYNLY een innovatiedag op locatie in Rijnsweerd/Utrecht Science Park/Utrecht-Oost. In Rijnsweerd/Utrecht Science Park/Utrecht-Oost wordt er in de komende decennia veel bijgebouwd en ontwikkeld. Het gebied zal zich ontwikkelen van puur kantoren naar een meer gevarieerde mix van wonen, werken en studeren. De bereikbaarheid van het USP zorgt nu al voor problemen en zal dus in de toekomst blijven toenemen. 

Hoe kunnen we deze logistieke vervoersbewegingen binnen de stad efficiënter en emissievrij maken? In één dag worden de deelnemers meegenomen in een combinatie van logistiek, data/IT en de stedelijke ontwikkeling van het gebied. Daarbij laten we ons inspireren door Jaco Appelman, master coördinator van de Masteropleiding bio-inspired innovation van de Universiteit Utrecht: kunnen we multi-functionele, disruptieve, logistieke oplossingen bedenken – ingebed in het gebied – en daarmee een veerkrachtig Rijnsweerd ontwikkelen? Het doel is om oplossingsrichtingen te bedenken, die een eerste stap zijn richting nieuwe producten of diensten, waarbij de overheid en markt samen de handschoen oppakken.

Dagprogramma


08:00 – Ontvangst en ontbijt
09:00 – Introductie dag
10:00 – Warming-up circulaire economie
10:15 – Context & functies
11:15 – Koffie / thee | Inspirerende pitches
11:40 – Bio-inspired brainstorm
12:30 – Lunch
13:30 – Clusteren en prioriteren ideeën
14:30 – Concepten uitwerken
15:00 – Pitching conceptvoorstellen
15:30 – Decision time!
16:30 – Borrel

Wij werken aan de Sustainable Development Goals

Opdracht & Status

  • Opdracht

    De opdracht is voortgekomen uit de projecten Trekschuit 2.0 en Doorbraak in stadslogistiek. De opdrachtgever is Provincie Utrecht met Provincie Zuid-Holland als co-financier.

  • Status

    Op dit moment wordt er nog gezocht naar een derde opdrachtgever. Daarnaast worden de partners vastgelegd.

  • Financiering

    De financiering is gelijk verdeeld over de opdrachtgever en cofinancier: provincie Utrecht en provincie Zuid Holland. Daarnaast wordt een commitment-fee verwacht van de partners die aansluiten.

Publicaties

Team

Eva van Genuchten

Teamleider

Eva is Strategisch Ontwerper bij Suit-case en verantwoordelijk voor de inhoudelijke vormgeving van de innovatie dag.

Contactgegevens
eva.vangenuchten@suit-case.nl
+31 6 22 68 96 13

dr. Jaco Appelman

Kennisexpert Bio-inspired innovation

Jaco is Master Coordinator aan de Universiteit Utrecht en hij zet zijn kennis over bio-inspired innovation in als disruptor van de dag.

Contactgegevens
J.H.Appelman@uu.nl

Peter de Bruijn

Netwerker

Peter is Managing Director bij Blue Turtle Associates en zet zijn netwerk in om de beste partners te vinden voor het project.

Contactgegevens
peter.debruijn@blue-turtles.com
+31 6 55 72 28 80

Marc Bolier

Netwerker

Marc is mede-oprichter van Suit-case en zet zijn netwerk in om de beste partners te vinden voor het project.

Contactgegevens
marc@suit-case.nl
+31 6 36 53 86 05

Opdrachtgevers & Partners

Koffie drinken?

Heb je interesse in het project Rijnsweerd? Neem dan contact op met Eva via eva.vangenuchten@suit-case.nl