Voor het project Trekschuit 2.0 had het team de opdracht om innovaties te creëren die het gebruik van de waterwegen in de provincie Zuid-Holland stimuleren. 

Het Delta Innovatieteam heeft verschillende vervoersmodaliteiten onderzocht, om een match te vinden tussen een probleem en een oplossing die gebruik maakt van de waterinfrastructuur. Door het maken van prototypes van de verschillende modaliteiten werd de businesscase getest. Afvaltransport over het water bleek de meest veelbelovende case te zijn voor dit project. De afvalstromen zijn zeer constant en bijvoorbeeld in de stad Delft zijn er veel problemen met de huidige manier van afvalinzameling. Dit resulteert in een veelbelovende businesscase voor het inzamelen en transporteren van afval via het water. 

Wij werken aan de Sustainable Development Goals

Opdracht & Status

  • Opdracht

    De opdracht kwam vanuit Provincie Zuid Holland. Het project valt binnen het programma waterlogistiek, en daarnaast is het onderdeel van het programma stadslogistiek.

  • Status

    Het design is afgerond en heeft veel nieuwe projecten gestart. De belangrijkste is de recycling barge waarvan het prototype ontwikkeld wordt. Daarnaast zijn er verschillende prepares naar aanleiding van de trekschuit gestart zoals Rijnsweerd, Lage Weide en Bouwlogistiek Den Haag/Rotterdam.

  • Financiering

    Het DIT Design Trekschuit 2.0 is geheel door de provincie Zuid Holland gefinancierd als opdrachtgever. Vervolgens is er nog een Feasibility Study uitgevoerd die gefinancierd is door Designscapes (Europese Subsidie).

Publicaties

Team

Tomas te Velde

Teamleider

Jan Scholtens

Maritiem ontwerper

Wouter van Wal

Werktuigbouwkundig ontwerper

Gijsbert van Marrewijk

Maritiem ontwerper

Peter de Vreede

Coach

Iris Chung

Strategisch ontwerper

Joël Ruesen

Business Developer

Opdrachtgevers & Partners

Koffie drinken?

Heb je interesse in het project Trekschuit 2.0? Neem dan contact op met Tomas via tomas@suit-case.nl