In deze fase worden de uitkomsten van de DESIGN projecten verder uitgewerkt in één of meerdere productie-pilots. Het Delta Innovation Team bewaakt daarbij de uitgangspunten. De daadwerkelijke bouw gebeurt door gespecialiseerde bedrijven en instellingen!

Hoe werkt het?

 • Bouw

  Vanuit het design wordt bepaald welke test er nodig is om de inzichten op te doen om het product of dienst te optimaliseren. Een prototype wordt gebouwd in nauwe samenwerking met toeleveranciers en waar mogelijk launching customers.

 • Test

  Als het prototype gebouwd is kan er getest worden. Dit kunnen test zijn van de technische componenten maar het kunnen ook simpele test met bijvoorbeeld de eindgebruiker om de juiste interactie te ceeeren.

 • Repeat...

  Na het testen wordt gekeken of de nieuwe venture klaar is om gelanceerd te worden of dat er nog een prototype nodig is. Wanneer er voldoende test gedaan zijn dat het bedrijf gelanceerd wordt kan het naar de markt!

 • Launch!!

  En dan is het moment eindelijk daar! De nieuwe venture is ingericht en kan gelanceerd worden. Het Delta Innovation Team gaat naar de achtergrond en de founders van de startup of het nieuwe bedrijf pakt het stokje over. Natuurlijk blijft Fynly betrokken door voortdurend aan de business devlopment te werken.

Projecten

Financiering

Bij de prepare wordt de financiering steeds omvangrijker en complexer. Nog steeds wordt gezocht naar de match tussen publiek en privaat geld. Welke publieke subsidiering wordt gevonden voor het ontwikkelen van (technische) prototypes en welke private partijen zijn geinteresseerd om als straks de venture gelanceerd wordt te investeren? Die partijen zullen ook in deze fase een bijdrage moeten leveren aan het opzetten van het bedrijf. 

Koffie drinken?

Heb jij nog een ontwerp wat eerst nog geprototyped moet worden? Wil je partner worden in het prototyping proces? Of vind je dit gewoon interessant en wil je meer weten? Neem contact op met Marc!