FYNLY werkt aan de complexe maatschappelijke uitdagingen. Wij vormen Delta Innovation Teams die bestaan uit jonge, creatievelingen gecombineerd met ervaren experts uit de markt. Deze teams pakken ketenproblemen op en ontwerpen producten en diensten die hier antwoorden op bieden.  

Untitled-1-04

Maatschappelijke uitdagingen

FYNLY werkt aan de complexe, maatschappelijke uitdagingen van deze tijd zoals de energietransitie en circulaire economie. De Sustainable Development Goals zijn hierbij een leidraad.

Untitled-1-01

Keteninnovatie

Een ketenprobleem heeft vaak geen probleemeigenaar. FYNLY pakt de handschoen op en komt samen met een keten tot vernieuwende oplossingen.

Untitled-1-02

Succesvolle ventures bouwen

FYNLY ontwerpt diensten en producten die impact maken. We bouwen succesvolle ventures die de keteninnovatie waar maken.

20190718 Icons website-03

Young professionals & experts

De kracht ligt in de combinatie tussen experts die input leveren en de jonge, onbevangen creatievelingen die de kar trekken.

Ons Proces

FYNLY maakt gebruik van de methode van de Delta Innovation Teams. Deze methode is ontwikkeld voor de metropoolregio Den Haag Rotterdam en is geïnspireerd op de dreamteams van de TU Delft. Deze teams gaan met een multidisciplinaire groep studenten een challenge aan en komen binnen een jaar via een design, financiering, prototyping en testing tot een product. 

DIT prepare

We beginnen ons proces altijd vanuit een maatschappelijke uitdaging, waarbij de oplossing ligt in een samenwerking tússen stakeholders en door verschillende innovaties in te zetten. Op een innovatiedag worden de verschillende stakeholders bij elkaar gebracht en mogelijke oplossingsrichtingen bedacht en gekozen. Een duidelijk gearticuleerde vraag is het doel van deze fase.

DIT design

Op basis van de gearticuleerde vraag wordt een team samengesteld dat in een vaste periode van 10 weken werkt aan oplossingen voor de probleemstelling. Daarbij wordt nauw samengewerkt met verschillende inhoudelijk experts op het probleemgebied. Het resultaat is een set van vastgestelde eindproducten (functioneel ontwerp, brochure en businessplan).

DIT prototype

In deze fase worden de uitkomsten van de DESIGN projecten verder uitgewerkt in één of meerdere productie-pilots. Het Delta Innovation Team bewaakt daarbij de uitgangspunten. De daadwerkelijke bouw gebeurt door gespecialiseerde bedrijven en instellingen!

Voor wie

20190718 Icons website-10

Overheden

Hoe kunnen we werken aan de grootte maatschappelijke opgaven waar we voor staan? Met alle initiatieven en projecten zien we door de bomen het bos niet meer… En hoe zorgen we dat de markt de innovatie teweeg brengt? De overheden stimuleren Delta Innovation Teams door de rol van opdrachtgever te vervullen in de vroege fase. De ontwerpen die hier uit komen worden later met behulp van de marktpartijen en investeerder naar de markt gebracht. Een win-win situatie dus.

20190718 Icons website-12

Partners

Hoe blijf ik voorlopen op mijn concurrentie? Wat gebeurt er in de keten en welke impact heeft dit op mijn bedrijfsvoering? Kan ik mijn marktaanbod uitbreiden? In de Delta Innovation Teams brengen Partners hun expertise in bij de teamleden. Hiermee voeden zij het ontwerpproces. In ruil worden producten en diensten ontwikkeld waarin de partners kunnen kiezen welke rol ze willen vervullen. Worden zij exploitant, toeleverancier, investeerder afnemer?

20190718 Icons website-11

Investeerders

Als investeerder zoek je naar de juiste, nieuwe, rendabele initiatieven om te financieren. Door de gestandaardiseerde methode worden kansen gespreid op succesvolle nieuwe ventures. FYNLY ontwerpt producten en diensten die naar de markt gebracht worden. Doordat er meerdere teams tegelijkertijd met projecten bezig zijn worden kansen van de investering gespreid. Hiermee krijgt de investeerder de kans om mee te kijken met de ontwikkeling van een product om de juiste keus te kunnen nemen wat een schaalbaar product is en wat niet.

20190718 Icons website-09

Innovatie Hubs

Hoe geef je invulling aan een innovatiehub? Welke projecten kunnen opgestart worden, welke marktpartijen aangesloten? Hoe betrekken we de onderwijsinstellingen bij onze programmering? FYNLY stuurt in innovatieprocessen en biedt programmering aan innovatiehubs. Op de desbetreffende thema’s wordt gezocht naar inhoudelijke casussen en financiering. De Delta Innovation Teams werken op de locatie aan de lopende projecten in samenwerking met de lokale partijen.

Contact


Benieuwd naar de mogelijkheden? Geef Peter of Marc een belletje!

Locatie
CIC Rotterdam
Stationsplein 45
3013AK Rotterdam

Peter de Bruijn
peter.debruijn@blue-turtles.com
+31 6 55 72 28 80

Marc Bolier
marc@suit-case.nl
+31 6 36 53 86 05