Het startpunt van het proces is altijd een maatschappelijke uitdaging. De oplossing ligt enerzijds in een samenwerking tússen stakeholders en daarnaast door verschillende innovaties in te zetten. Op een innovatie dag worden de verschillende stakeholders bij elkaar gebracht. Op deze dag wordt hard gewerkt en gaan we samen met de stakeholders aan de slag om oplossingsrichtingen en ideeën te bedenken. Een duidelijk gearticuleerde vraag is het doel van deze fase.

Hoe werkt het?

 • Co-creatieve sessie met alle stakeholders

  DIT prepare is de perfecte manier om de juiste vraag en de juiste partners voor een DIT Design te bepalen. De complexiteit van het probleem wordt verkend door middel van een creatieve sessie waaraan alle stakeholders deelnemen.

 • Ontmoet de juiste partners en experts

  Door alle potentiële experts samen te brengen kan de context en de probleemstelling worden gedefinieerd. Daarnaast kunnen verschillende oplossingsrichtingen worden verkend. De sessie is bedoeld om de input van alle experts te combineren om één (of mogelijk meerdere) richtingen te distilleren om een DIT design te starten.

 • De vraag achter de vraag

  Het opnieuw formuleren van de vraag is belangrijk om ervoor te zorgen dat alle perspectieven van alle experts in aanmerking worden genomen en worden gecombineerd tot een vraag die het optimale resultaat zal opleveren in de DIT Design fase.

 • Resultaat | Een coalitie voor innovatie in de keten

  De waarde van een dergelijke sessie kan worden gevonden binnen het combineren van perspectieven van verschillende stakeholders. Dit zal de deelnemers inspireren om vanuit de gehele keten te kijken in plaats van hun eigen perspectief. Bovendien wordt de coalitie verder geïnspireerd om zich in te zetten voor het bereiken van het uiteindelijke doel.

Projecten

Financiering

In deze fase worden oplossingsrichtingen geëxploreerd. Daarom worden DIT prepares met name gefinancierd door de co-finaciers en opdrachtgevers. Door bijvoorbeeld 3 partijen te vinden die ieder €3000,- inleggen, wordt het proces gestart. Daarnaast vragen we een ‘commitment-fee’ van de aanwezige partners.

Koffie drinken?

Ken jij een ketenvraag waar een DIT-traject op gestart kan worden? Of vind je dit gewoon interessant en wil je meer weten? Neem contact op met Marc!