Op basis van de gearticuleerde vraag, wordt een team samengesteld dat in een vaste periode van 10 weken werkt aan oplossingen voor de probleemstelling. Daarbij wordt nauw samengewerkt met verschillende inhoudelijke experts op het probleemgebied. Het resultaat is een set van vastgestelde eindproducten (functioneel ontwerp, brochure en businessplan).

Hoe werkt het?

  • Jong en multi-disciplinair team

    De DIT Design is een 10-weken durend ontwerp traject met een multidisciplinair team onder leiding van een jonge teamleider en begeleid door een ervaren coach. Het team bestaat uit 4 tot 5 studenten en starters met verschillende achtergronden, afhankelijk van de vraagstelling.

  • Netwerk van experts en bedrijven

    Rondom het team bevindt zich een netwerk van experts en bedrijven die vanuit hun expertise en ervaring input leveren. De ontwerpsprint heeft een gestandaardiseerd format met als doel een ontwerp van een product of een dienst om de vraagstelling te beantwoorden. Dit ontwerp wordt toegelicht in een brochure en onderbouwd met een business case.

  • Resultaten | Ontwerp en toekomstvisie

    Het uiteindelijke doel is om een toekomstvisie te creëren hoe de vraagstelling(en) binnen de casus te beantwoorden zijn en een duidelijke strategie te geven over hoe het eerste prototype op korte termijn te realiseren is. Dit prototype moet een product of dienst zijn die in de toekomst geschaald kan worden om de gewenste impact te maken.

Projecten

Financiering

De financiering van een design is al een stuk specifieker en wordt vaak voor het grootste gedeelte door 1 opdrachtgever betaald. Dit kan aangevuld worden met in kleinere mate cofinanciers die interesse en belang hebben in het onderwerp. Vanuit de partners wordt hier vaak een in-kind bijdrage verwacht. 

Koffie drinken?

Heb jij een concrete ketenuitdaging waar al direct een design team op losgelaten kan worden? Neem contact op met Marc!