FYNLY Launch

13/12/2019 – “We need to build the ventures that answer tomorrow’s issues.” Hiermee werd FYNLY officieel gelanceerd op 11 december tijdens een openingsborrel met verschillende partners en Delta Innovation Teams. Fynly is een venture builder die transities versnelt in ketenvraagstukken. Op deze manier draagt FYNLY bij aan de Sustainable Development Goals. Hierbij maken we gebruik van de Delta Innovation Team methode. De teams bestaan uit studenten en young professionals en worden omringd door experts uit de industrie.

Er werd teruggekeken op de succesvolle projecten die afgelopen jaar al gestart zijn, waaronder Trekschuit 2.0 en Doorbraak in Stadslogistiek. Tegelijkertijd werd er ook al voorzichtig vooruit geblikt naar de ambities voor de toekomst. Ook was het een moment voor alle teams, overheden en experts om elkaar te ontmoeten.

Fynly is een joint venture van Blue Turtle Associates en Suit-case.